Prikaz zakona
Učitavam... Učitavam podatke...

1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU IIDIVIDUALNE KATPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju taj doprinos u korist računa:

Račun Račun po IBAN konstrukciji Naziv doprinosa
1001005-1700036001 HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

Brojčane oznake vrste prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

1.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

- 2003 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
- 2011 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,
- 2020 Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem,
- 2046 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
- 2194 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za obveznike doprinosa po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
- 2216 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),
- 2224 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -  za obveznike po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,
- 2232 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
- 2240 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
- 2259 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje –  obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,
- 2267 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
- 2275 Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem, a obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

1.2. Brojčane oznake za prijenos sredstava

- 2151 Neraspoređeni doprinos vraćen s privremenog računa,
- 2160 Sredstva s osobnih računa osiguranika za prijenos zakonom propisanom primatelju,
- 2178 Sredstva s osobnih računa osiguranika za prijenos novom obveznom mirovinskom fondu,
- 2186 Sredstva s računa obveznog mirovinskog društva.

1.3. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate za uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste obveznika uplate doprinosa te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Za uplate s brojčanim oznakama 2003, 2011, 2020, 2194, 2216 i 2232 kao podatak treći upisuje se oznaka identifikatora obrasca R-Sm: Specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za uplate s brojčanim oznakama 2046, 2224, 2240, 2259, 2267 i 2275 podatak treći može i ne mora biti upisan.

Za uplate s brojčanim oznakama 2151, 2160, 2178 i 2186 obveznici uplate dužni su na nalozima za plaćanje u polje «model» upisati broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak drugi i podatak treći identifikator naloga, koji im je dostavio REGOS.